Technology, Innovations, Funn, Day to Day.......!!

Sunday, August 23, 2009

परत हिचा फोन........,

> च्यायला परत हिचा फोन........,
>
>
>
>
> आणि पुन्हा तेच प्रश्न,
>
> कुठे आहेस..?,
> कसा आहेस..?,
>
> काय करतोssssssय
> ..,?
>
> झाली का कामं..?
>
> कप्पाळ माझं...!,
>
> हिला समजत नाही का..,
> मी कधी गाडीवर असतो,
>
> कधी मीटिंग मध्ये,
> कधी बॉसच्या केबिनमध्ये,
>
> कुठेही वाजते हिच्या प्रश्नांची रिंगटोन,
>
> चायला,
> च्यायला परत हिचा फोन.......,
>
> कुठे पाळून नाही जाणार,
> सयंकाळी येइल न घरी,
>
> 'तेव्हा विचारशीsssल जे विचारायचं ते...,
>
> सारं काही सांगेल.
>
> झालंsssssss..,
> रडा-रडी सुरु - ,
> 'तू खुप बदललाय,
>
> लग्न आगोदर असा नव्हातास,
> माझ्यासाठी किती वेळ असायचा तुझ्याकडे,
> इत्यादि,
> इत्यादि.
>
> अगं, '
> तेव्हा लपून भेटायचो,
> वाटायचं भेटशील की नाही,
> वरून घरच्यांची भीती,
>
> आता कधीही भेटलो तरी रोकनार कोण.?,
>
> च्यायला परत हिचा फोन.......,
>
> बरं दिवसातून पन्नास वेळा हिचे
> SMS,
>
> लव यू,
> मिस यू, ----
> यू आणि काय काय..,
>
> SMS
> पाठवला,
> भावना पोहोचल्या मग फोन चे काय काम,
>
> तर म्हणे तुझा आवाज ऐकावासा वाटला,
>
> घे ऐक,
> बोलतो नाही चांगला मोठ्यानी ओरडतोच,
>
> मग बसते धारण करून मौन,
>
> च्यायला परत हिचा फोन.......,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home